Skip survey header

cleaning services

Υπηρεσίες Καθαρισμού

Το παρόν ερωτηματολόγιο καλύπτει τις υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων για τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα:

  • οι ανάγκες καθαρισμού και τα πρότυπα επιδόσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι ανάλογα με εκείνα που ισχύουν για οικιακή χρήση
  • η διαδικασία καθαρισμού, οι όροι και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται είναι ανάλογα με εκείνα που προβλέπονται για οικιακή χρήση.

Το ερωτηματολόγιο έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτά.

Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω γενικές ερωτήσεις.

2. Παρακαλώ συμπληρώστε την κατηγορία της επιχείρησής σας. *This question is required.

Πολύ Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ -  Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ - Μικρομεσαία Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ)

3. Θα σας ενδιέφερε στο μέλλον να παρέχετε υπηρεσίες σε δημόσιο φορέα; *This question is required.
4. Έχετε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με δημόσιο φορέα; *This question is required.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία σας.

5. Ποια από τα παρακάτω προϊόντα χρησιμοποιείτε περισσότερο στις υπηρεσίες σας; *This question is required.Παρακαλώ σημειώστε για καθένα από τα παρακάτω προϊόντα τη συχνότητα χρήσης του. Note: for the following table each column is restricted to a single answer across all rows.
1234567
6. Οι υπηρεσίες σας έχουν λάβει πιστοποίηση βάσει κάποιου προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης; *This question is required.
7. Γνωρίζετε εάν τα συστατικά των προϊόντων που χρησιμοποιείτε κατά τη παρεχόμενη υπηρεσία σας πληρούν τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό 648/2004; *This question is required.
8. Γνωρίζετε εάν κάποιο συστατικό με βάρος άνω του 0,01% του τελικού προϊόντος που χρησιμοποιείτε, περιλαμβάνεται σε κάποια από τις παρακάτω προειδοποιητικές φράσεις*; *This question is required.*R31 (σε επαφή με οξύ, εκλύεται τοξικό αέριο)- R40, 45, 49 (καρκινογόνο) R42 (ευαισθητοποιητικό) σε ποσότητα που υπερβαίνει το 0,1% του βάρους του τελικού προϊόντος-R43 (ευαισθητοποιητικό) σε ποσότητα που υπερβαίνει το 0,1% του βάρους του τελικού προϊόντος- R46, 60, 61, 62, 63 (τοξικό για την αναπαραγωγή)- R50/53, 51/53 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς)- R59 (επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος) R68 (πιθανός κίνδυνος μόνιμων επιδράσεων)
9. Γνωρίζετε εάν τα ακόλουθα συστατικά* περιλαμβάνονται στα προϊόντα που χρησιμοποιείτε κατά τη παρεχόμενη υπηρεσία; *This question is required.*Φώσφορος, Φωσφορικά άλατα, Βιοκτόνα εκτός εάν χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά, Bιοκτόνα που ταξινομούνται ως R50/53 ή R51/53 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/EΟΚ, Συντηρητικά που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν ως R50/53
10. Η εταιρεία σας είναι σε θέση να υποβάλει κατάλογο των προϊόντων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τις ως άνω προδιαγραφές (7-9) για τη σύναψη μίας δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών;
11. Έχετε χρησιμοποιήσει στις υπηρεσίες σας, προϊόντα που φέρουν κάποια περιβαλλοντική πιστοποίηση; Αν ναι, παρακαλώ αναφέρατε το είδος της πιστοποίησης.
12. Πόσο καλά καταρτισμένο είναι το προσωπικό σας στους ακόλουθους τομείς; *This question is required.
Space Cell Κατάρτιση Προσωπικού
Προϊόν *Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική…
Χρήση του Προϊόντος *Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική…
Εξοπλισμός Καθαρισμού *Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική…
Υγιεινή & Ασφάλεια *Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική…
Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές *Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική…
13. Τηρείται αρχείο των ανωτέρω θεμάτων κατάρτισης (εισαγωγική κατάρτιση /επαγγελματική επιμόρφωση) του προσωπικού σας;
16. Στοιχεία Επικοινωνίας *This question is required.Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην περίπτωση που χρειαστεί να έρθουμε σε επαφή μαζί σας

Αποποίηση ευθυνών

Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, διαθέτει και να διατηρεί τις πληροφορίες που του παρέχετε με το παρόν ερωτηματολόγιο με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς κανέναν περιορισμό, ιδίως χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να υποχρεούται το ΥΠΕΚΑ να κάνει χρήση των πληροφοριών  αυτών στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί.  

Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software